مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

 

  نظر به گستردگي دامنه عناوين دوره ها و سمينارهاي آموزشي متناسب با رشته ها و فعاليتهاي مختلف و محدوديتهاي موجود در برنامه ريزي و اجراي تمامي برنامه هاي آموزشي مورد نياز شركتها، كارخانجات و صنايع در محل اين مركز و از طرفي كاهش هزينه اجراي دوره ها در محل واحدهاي متقاضي به نسبت تعداد شركت كنندگان در هر برنامه آموزشي و فراتر از آن كيفيت مطلوب آموزش و بهره برداري هدفمند از حضور اساتيد مجرب با توجه به مشكلات اختصاصي هر واحد، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در راستاي رسالت خود مبني بر بسط آموزش كاربردي، آمادگي خود جهت اجراي اختصاصي كليه برنامه هاي آموزشي مورد نياز واحدهاي صنعتي، تجاري ، خدماتي و ساير دستگاهها را در تمام سطوح و در كليه نقاط كشور اعلام مي دارد . از اینرو مدیران و کارشناسان میتواند بنا به حوزه های مورد نیاز , دوره های آموزشی زیر گروه را ملاحضه نموده و اقدام به تکمیل فرم نیازسنجی آموزش نمایند تا کارشناسان مرکز آموزش در سریع ترین زمان ممکن اقدامات مورد نظر را مرتفع نمایند .

 

   برخی از دوره های آموزشی فني مهندسي (شاخه مهندسي صنايع)

 
  آموزش مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK   آموزش برنامه ريزي و كنترل پروژه
  آموزش مباحث نوين در مديريت پروژه   آموزش مديريت پروژه
  آموزش سيستم ‌هاي اطلاعات مديريت پروژه PMIS   آموزش Primavera Enterprise
  پروژه هاي صنعتي با استفاده از نرم افزار Comfar و براساس روش UNIDO   آموزش Expert Choice
  آموزش مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني   آموزش مديريت تغيير در پروژه
  آموزش فنون و روشهاي كار و زمان سنجي   آموزش ارزيابي فني و اقتصادي
  آموزش برنامه ريزي احتياجات مواد (MRP)   آموزش مديريت و مهندسي ارزش (VE)
  آموزش آشنايي با فرآيند سلسله مراتبي تحليل (AHP)   آموزش مديريت توليد و عمليات
  آموزش ارزيابي عملكرد سازمان براساس مدل تعالي سازماني EFQM   آموزش برنامه ريزي توليد
  آموزش روشهاي نمونه برداري در كنترل كيفيت   آموزش مديريت زنجيره تأمين
  آموزش طرح ريزي كيفيت محصول (APQP)   آموزش متعادل سازي خط توليد
  آموزش كليه دوره هاي مربوط به سري استانداردهاي ISO   آموزش توليد ناب
  آموزش سيستم هاي خطا ناپذير (POKA –YOKE)   آموزش كنترل كيفيت آماري
  آموزش تجزيه و تحليل مشكلات و تصميم گيري FMEA   آموزش كنترل فرآيند حين توليد (SPC)
  آموزش ادغام سيستم هاي مديريت، محيط زيست ، ايمني و بهداشت (IMS)   آموزش كنترل كيفيت فراگير (TQC)
  نحوه محاسبه عمر و قابليت اطمينان عملكرد بي نقص تجهيزات و دستگاهها   آموزش گسترش وظيفه كيفيت (QFD)
  آموزش سيستم نگهداري و تعميرات فراگير TPM   آموزش مديريت كيفيت جامع (TQM)
   تكنيكهاي برنامه ريزي و اجراي نگهداري و تعميرات بر پايه قابليت اطمينان RCM   آموزش بهبود مستمر فرآيند (CPI)
  آموزش تكنيكهاي اندازه گيري اثربخشي تجهيزات OEE   آموزش مديريت كيفيت به روش تاگوچي
  آموزش كاربرد كامپيوتر در نگهداري و تعميرات CMMS   آموزش شش سيگما
  آموزش مديريت و كنترل پروژه هاي نگهداري و تعميرات   آموزش مديريت كاهش ضايعات در صنايع
  آموزش برنامه ريزي سيستم حمل و نقل چند وجهي   آموزش مديريت هزينه هاي كيفيت
  آموزش سنجش عملكرد براساس مدل كارت امتيازي متوازن BSC   آموزش اقتصاد مهندسي
  آموزش بهينه كاوي (Bench Marking)   آموزش مديريت فرآيند
  آموزش نظام آراستگي سازمان 5S   آموزش برنامه ريزي نگهداري و تعميرات PM
  آموزش تهيه طرح تجاري سازمان (BP)  روش SWOT   آموزش تحليل آماري با نرم افزار SPSS
  كارگاه آموزشي تهيه طرح توجيهي امكان‌سنجي (مقدماتي و تكميلي)   آموزش نرم افزار MINITAB

نام سازمان / شرکت*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام و نام خانوادگی رابط*

سمت اداری رابط*

مثال : مدیر آموزش

شماره تلفن *

تلفن همراه

شماره فاکس

شماره فاکس جهت ارسال مکاتبات اداری می باشد

پست الکترونیکی*

نشانی سازمان / شرکت*

نام دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان/شرکت*

مثال : دوره اصول و فنون مذاکره - دوره مهندسی معکوس

عناوین دوره های پیشنهادی