مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


  قابل توجه فراگیران محترم ، با توجه به محدودیت های برگزاری کلاس های حضوری به دلیل همه گیری ویروس کرونا ،  تمامی کلاس ها مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران بصورت وبینار آنلاین  برگزار میگردد .


 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی فروردین ماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی اردیبهشت ماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی خرداد ماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی تیرماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی مرداد ماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی شهریور ماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی مهرماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی آبان ماه سال 1401


دپارتمانهای آموزشی

نام شرکت یا سازمان*

لطفا فقط فارسی تایپ شود

نام و نام خانوادگی رابط *

شماره تلفن *

شماره شرکت یا سازمان

متقاضی دریافت تقویم بصورت

شماره موبایل

کد پستی*

صندوق پستی

آدرس دقیق پستی*

پست الکترونیکی*

وب سایت*