مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

آرشیو خبر

کد خبر: 1356 زمان انتشار: 1401/10/17 15:26:16

   1401-09-۲

 

   •  خبرنامه آموزشی بهمن ماه 1401 مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه بهمن ماه 1401 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: خبرنامه آموزشی بهمن ماه 1401 مرکز آموزش
کد خبر: 1354 زمان انتشار: 1401/9/28 11:37:19

   1401-09-۲

 

   •  خبرنامه آموزشی دی ماه 1401 مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه دی ماه 1401 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: خبرنامه آموزشی دی ماه 1401 مرکز آموزش
کد خبر: 1353 زمان انتشار: 1401/9/28 11:34:43

   1401-07-۲

 

   •  خبرنامه آموزشی آذر ماه 1401 مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه آذر ماه 1401 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: خبرنامه آموزشی آذر ماه 1401 مرکز آموزش
کد خبر: 1352 زمان انتشار: 1401/9/28 11:33:25

   1401-07-۲

 

   •  خبرنامه آموزشی آبان ماه 1401 مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه آبان ماه 1401 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: خبرنامه آموزشی آبان ماه 1401 مرکز آموزش
کد خبر: 1351 زمان انتشار: 1401/9/28 11:31:08

   1401-06-۲

 

   •  خبرنامه آموزشی مهر ماه 1401 مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه مهر ماه 1401 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: خبرنامه آموزشی مهر ماه 1401 مرکز آموزش
12345آخر
نام خانوادگی*

لطفا فارسی تایپ نمایید

شماره تماس

مثال 09121111111

پست الکترونیکی*

مثال : admin@irtci.com

توضیحات*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید