مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  

آرشیو خبر

کد خبر: 1232 زمان انتشار: 1397/6/13 12:44:18

   ۹۷-۶-۱۳

 

   •  خبرنامه آموزشی مهر ماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه مهر ماه 97 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
کد خبر: 1207 زمان انتشار: 1397/5/8 13:29:39

   ۹۷-5-7

 

   •  خبرنامه آموزشی شهریور ماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه شهریور ماه 97 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: خبرنامه آموزشی نیمه اول شهریور ماه مرکز آموزش
آدرس منبع: http://www.irtci.co.ir/1397/116
کد خبر: 1204 زمان انتشار: 1397/4/13 14:25:40

   ۹۷-۴-13

 

   •  خبرنامه آموزشی نیمه دوم مرداد ماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه دوم مرداد ماه 97 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: خبرنامه آموزشی نیمه دوم مرداد ماه مرکز آموزش
کد خبر: 1203 زمان انتشار: 1397/4/9 14:20:32

   ۹۷-۴-۵

 

   •  خبرنامه آموزشی نیمه اول مرداد ماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول مرداد ماه 97 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
کد خبر: 1201 زمان انتشار: 1397/3/12 15:35:34

   ۹۷-۳-۱۲

 

   •  خبرنامه آموزشی نیمه دوم تیر ماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول تیر ماه 97 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
12345آخر
نام خانوادگی*

لطفا فارسی تایپ نمایید

شماره تماس

مثال 09121111111

پست الکترونیکی*

مثال : admin@irtci.com

توضیحات*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید