مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

دپارتمان های آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  در حوزه های مدیریت، فنون اداری ، اقتصادی بازرگانی ، بازاریابی و فروش ، ایمنی ، کیفیت و منابع انسانی 
 


تقویم تابستان ۱۴۰۳
 

Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24)   لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی تیر ۱۴۰۳ 
Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24)   لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی مرداد ۱۴۰۳
Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24)   لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی شهریور ۱۴۰۳

 

دپارتمانهای آموزشی مرکز آموزش