مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


  

آرشیو خبر


 

برای مشاهده لیست دوره ها به تفکیک ما ه های برگزاری , روی لینک مورد نظر کلیک نموده و برای مشاهده محتوای دوره آموزشی روی عنوان دوره کلیک نمایید  .

 

 

تقویم ماهیانه

لینک دوره ها

عناوین دوره های آموزشی اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی بهمن ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی آبان ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی مهر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی شهریور ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی مرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی تیر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی خرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
عناوین دوره های آموزشی اردیبهشت ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   مشاهده عناوین دوره ها
لیست  کلی دوره های آموزشی شش ماه دوم سال ۹۷

   دانلود تقویم آموزشیبرای مشاهده لیست دوره ها به تفکیک دپارتمان های آموزشی روی حوزه مورد نظر کلیک نمایید .

 

دپارتمانهای آموزشی مرکز آموزش