مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

آخرین دوره ها

تبلیغات

 
 

 • دوره آموزشی الگوهای نیازسنجی و اثربخشی آموزش||||823||||maingallery

  دوره آموزشی الگوهای نیازسنجی و اثربخشی آموزش

 • وبینار آموزشی مدیر و فروشنده VIP در هزاره سوم||||824||||maingallery

  وبینار آموزشی مدیر و فروشنده VIP در هزاره سوم

 • تحقيق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاههاي صنعتي و معدني كشور (تکمیلی)||||825||||maingallery

  تحقيق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاههاي صنعتي و معدني كشور (تکمیلی)

 • اصول و روشهای بایگانی مدرن||||815||||maingallery

  محتوای دوره آموزشی اصول و روشهای بایگانی مدرن ( ۱۶ الی ۱۷ بهمن )

 • تکنيکهاي بازاريابي مدرن||||816||||maingallery

  محتوای دوره آموزشی تکنيکهاي بازاريابي مدرن ( ۶ بهمن )

 • كاربرد Excel در حسابداري (تهيه و تنظيم لیست حقوق و دستمزد)||||817||||maingallery

  كاربرد Excel در حسابداري (تهيه و تنظيم لیست حقوق و دستمزد) ۱۳ بهمن

 • اصول خبرنویسی در روابط عمومی||||818||||maingallery

  محتوای دوره آموزشی اصول خبرنویسی در روابط عمومی (۲۰ بهمن )

 • اصول مديريت و سرپرستي (پيشرفته)||||819||||maingallery

  محتوای دوره آموزشی اصول مديريت و سرپرستي (پيشرفته) ۲ الی ۳ بهمن

 • مهارت ها و تکنیک های مصاحبه های استخدامی (با رویکرد شایستگی ها)||||820||||maingallery

  مهارت ها و تکنیک های مصاحبه های استخدامی (با رویکرد شایستگی ها)

 • برنامه ريزي احتياجات مواد (MRP)||||821||||maingallery

  محتوای دوره آموزشی برنامه ريزي احتياجات مواد (MRP)

 • دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP پیشرفته||||822||||maingallery

  دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP پیشرفته

 • دوره آموزشی انتظامات پیشرفته حرفه ای||||826||||maingallery

  دوره آموزشی انتظامات پیشرفته حرفه ای

 • دوره آموزشی اصول تهیه و تدوین قراردادها||||827||||maingallery

  دوره آموزشی اصول تهیه و تدوین قراردادها

 • دوره آموزشی قوانین کار و تأمین اجتماعی||||828||||maingallery

  دوره آموزشی قوانین کار و تأمین اجتماعی

 • دوره آموزشی توانمندسازی مسئولین دفاتر سازمان در انجام وظایف سازمانی||||829||||maingallery

  دوره آموزشی توانمندسازی مسئولین دفاتر سازمان در انجام وظایف سازمانی

درباره ماسال ۱۳۹۸ مصادف با سی وسومین  سال فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. فعالیتی که از سال ۱۳۶۵در قالب مرکز آموزش وزارت صنایع آغاز و از اواخر سال ۱۳۷۲ با مشارکت ۲۱۱ واحد صنعتی و بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید و متخصصین به صورت یک موسسه آموزشی و پژوهشی مستقل ادامه یافت که خدمات آموزشی مرکز در حوزه آموزش های کارکنان دولت ,آموزش های مدیریتی و منابع انسانی  , دوره های آموزشی مالی و حسابداری , همایش های کیفیت , آموزشهای زیست محیطی ,آموزش های فنی تخصصی ,آموزش مهندسین صنایع و آموزش های بازاریابی و فروش بصورت آموزش حضوری , غیرحضوری , آموزش مجازی و الکترونیکی و همچنین از طریق وبینار های آموزشی ارائه میگردد . اینک که در پرتو الطاف الهی دستاوردهای قریب به بیش از سه دهه فعالیت مستمر را مرور می کنیم ( ادامه )

دپارتمان های آموزشی

آموزش های غیرحضوری

 • مهارتهای سرپرستی||||18||||last videos
 • مشور حقوق شهروندی||||19||||last videos
 • کار گروهی||||20||||last videos
 • خلاقیت و نوآوری||||21||||last videos
 • تدارکات و خرید خارجی||||22||||last videos
 • اصول و فنون مذاکره||||23||||last videos