مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

 

 دوره های آموزشی حوزه مديريت و فنون اداري

  نظر به گستردگي دامنه عناوين دوره ها و سمينارهاي آموزشي متناسب با رشته ها و فعاليتهاي مختلف و محدوديتهاي موجود در برنامه ريزي و اجراي تمامي برنامه هاي آموزشي مورد نياز شركتها، كارخانجات و صنايع در محل اين مركز و از طرفي كاهش هزينه اجراي دوره ها در محل واحدهاي متقاضي به نسبت تعداد شركت كنندگان در هر برنامه آموزشي و فراتر از آن كيفيت مطلوب آموزش و بهره برداري هدفمند از حضور اساتيد مجرب با توجه به مشكلات اختصاصي هر واحد، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در راستاي رسالت خود مبني بر بسط آموزش كاربردي، آمادگي خود جهت اجراي اختصاصي كليه برنامه هاي آموزشي مورد نياز واحدهاي صنعتي، تجاري ، خدماتي و ساير دستگاهها را در تمام سطوح و در كليه نقاط كشور اعلام مي دارد . از اینرو مدیران و کارشناسان میتواند بنا به حوزه های مورد نیاز , دوره های آموزشی زیر گروه را ملاحضه نموده و اقدام به تکمیل فرم نیازسنجی آموزش نمایند تا کارشناسان مرکز آموزش در سریع ترین زمان ممکن اقدامات مورد نظر را مرتفع نمایند .

 

   برخی از دوره های آموزشی حوزه مديريت و فنون اداري

 
  آموزش سازمانهاي كلاس جهاني   آموزش انديشه هاي نو در مديريت
  آموزش آشنايي با ويژگيهاي شركتهاي برتر دنيا   آموزش مديريت ناب
  آموزش مديريت و سازماندهي شركت‌هاي هولدينگ   آموزش مديريت بر مبناي هدف (MBO)
  آموزش توانمندسازي مديران صنعتي قرن 21 (موج سوم)   آموزش مديريت با نگرش تطبيقي
  آموزش مديريت و رهبري بر مبناي ارزشها   آموزش مديريت در سازمانهاي پيچيده
  آموزش روشهاي ايجاد فرهنگ مسئوليت پذيري در كاركنان   آموزش مديريت در سازمانهاي چابك
  آموزش اتاق فكر از ضرورت تا شكوفايي سازمان   آموزش مديريت بحران
  آموزش كاربرد روانشناختي در حل مشكلات منابع انساني   آموزش مديريت اقتضايي
  آموزش ارتباط موثر با استفاده از دانش تأثير كلام بر رفتار (NLP)   آموزش مديريت دانش
  آموزش هوش هيجاني (EI-EQ) و كاربرد آن در مديريت و سازمان   آموزش مديريت تغيير و تحول
  آموزش تكنولوژي نيازسنجي، برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان   آموزش مديريت منابع انساني
  آموزش اتوماسيون اداري و دستاوردهاي آن در سازمان   آموزش مديريت اجرايي
  آموزش تشريح عناصر و الزامات استاندارد ANSI   آموزش آسيب‌هاي شغلي در مديريت
  كاربرد آمار و اطلاعات در تحليل تصميم‌گيريها و تصميم‌سازي استراتژيك   آموزش خودارزيابي براي مديران
  آموزش سيستم ها و روشهاي نوين كاربردي انبارداري و انبارگرداني   آموزش معماري سازماني
  آموزش تأثير رضايت كاركنان در سودآوري سازمان   آموزش اصول و مباني سازماندهي
  آموزش مهارت‌هاي زندگي در سازمان و اجتماع   آموزش اصول و مباني نظارت و كنترل
  آموزش اصول نگارش نامه‌هاي الكترونيكي موثر   آموزش مهندسي مداوم سازماني (CEO)
  آموزش اصول بايگاني و طبقه بندي اسناد و مدارك   آموزش فرآيند و فنون تصميم گيري
  آموزش اصول كنترل و كاهش ضايعات در انبار   آموزش مديريت خلاقيت و نوآوري
  آموزش شيوه هاي ايجاد انگيزه و روحيه در كاركنان   آموزش سازمان و كارآفريني
  آموزش مديريت و برنامه ريزي استراتژيك   آموزش عارضه يابي سازماني
  آموزش تدوين استراتژي منابع انساني HR   آموزش بهداشت رواني در محيط كار
  آموزش ويژگيها و فوايد ايجاد سازمانهاي مجازي   آموزش مهارتهاي زندگي شغلي
  آموزش مديريت ميزگردهاي عالي مديريتي   آموزش مهارتهاي رشد و دگرگوني
  آموزش ارزيابي عملكرد كاركنان و سازمان   آموزش سازمان شاد و موفق
  آموزش مهارتهاي كاربردي مسئولين دفاتر مديران   آموزش روشهاي جذب و استخدام نيرو
  آموزش تكنيكهاي مصاحبه استخدامي   آموزش مانيتورينگ فرآيند آموزش
  آموزش كارپردازي و روشهاي تأمين كالا   آموزش مهندسي ارزش در انبار
  آموزش سيستم هاي نوين كدگذاري كالا   آموزش استانداردسازي مشاغل
  آموزش حفاظت فيزيكي در سازمانها   آموزش جانشين پروري
  آموزش طرح تكريم ارباب رجوع   آموزش مهندسي انبارها
  آموزش آئين نگارش و مكاتبات اداري   آموزش مديريت كارگزيني
  آموزش سنجش اثربخشي آموزش   آموزش دبيرخانه الكترونيكي
  آموزش تبيين طرحهاي تحول اداري   آموزش مدير ياري كاربردي
  آموزش مديريت اسناد الكترونيك   آموزش حفاظت گفتار
  آموزش اصول گزارش نويسي   آموزش انبارداري صنعتي

 

 


 

نام سازمان / شرکت*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام و نام خانوادگی رابط*

سمت اداری رابط*

مثال : مدیر آموزش

شماره تلفن *

تلفن همراه

شماره فاکس

شماره فاکس جهت ارسال مکاتبات اداری می باشد

پست الکترونیکی*

نشانی سازمان / شرکت*

نام دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان/شرکت*

مثال : دوره اصول و فنون مذاکره - دوره مهندسی معکوس

عناوین دوره های پیشنهادی