مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر


  نظر به گستردگي دامنه عناوين دوره ها و سمينارهاي آموزشي متناسب با رشته ها و فعاليتهاي مختلف و محدوديتهاي موجود در برنامه ريزي و اجراي تمامي برنامه هاي آموزشي مورد نياز شركتها، كارخانجات و صنايع در محل اين مركز و از طرفي كاهش هزينه اجراي دوره ها در محل واحدهاي متقاضي به نسبت تعداد شركت كنندگان در هر برنامه آموزشي و فراتر از آن كيفيت مطلوب آموزش و بهره برداري هدفمند از حضور اساتيد مجرب با توجه به مشكلات اختصاصي هر واحد، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در راستاي رسالت خود مبني بر بسط آموزش كاربردي، آمادگي خود جهت اجراي اختصاصي كليه برنامه هاي آموزشي مورد نياز واحدهاي صنعتي، تجاري ، خدماتي و ساير دستگاهها را در تمام سطوح و در كليه نقاط كشور اعلام مي دارد . از اینرو مدیران و کارشناسان میتواند بنا به حوزه های مورد نیاز , دوره های آموزشی زیر گروه را ملاحضه نموده و اقدام به تکمیل فرم نیازسنجی آموزش نمایند تا کارشناسان مرکز آموزش در سریع ترین زمان ممکن اقدامات مورد نظر را مرتفع نمایند .

 

   برخی از دوره های آموزشی حوزه محیط زیست

 
  آشنايي با مستندسازي و مميزي سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14000)   آموزش آشنايي با مديريت سبز (دولت سبز)
  آموزش ارزيابي زيست محيطي اثرات توسعه صنعتي (EIA)   آموزش جرائم زيست محيطي
  حقوق محيط زيست براساس كنوانسيونهاي ملي،‌منطقه‌اي و بين المللي   آموزش روشهاي كنترل و مقابله با آلودگيهاي صوتي
  آموزش مديريت ODS و اهميت اجراي آن در صنايع   آموزش روشهاي نوين مقابله با آلودگي
  آموزش روشهاي شناسايي و كنترل پسابهاي صنعتي   آموزش پايش و كنترل آلاينده هاي صنعتي
  آموزش لزوم اجراي الزامات محيط زيست در صنايع و سازمانها   آموزش مديريت پسماندها و ضايعات
  آموزش روشهاي مقابله با آلودگيهاي نفتي كنوانسيون OPRC-NLS   آموزش آلودگيهاي بيولوژيك و روشهاي كنترل آنها
  آموزش بازرسي از كشتيها مطابق كنوانسيون Marpol   آموزش ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه ها
  آموزش روشهاي بهسازي آثار زيست محيطي بهره‎برداري از معادن   آموزش آموزش مديريت مواد زائد جامد صنعتي و معدني


 
نام سازمان / شرکت*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام و نام خانوادگی رابط*

سمت اداری رابط*

مثال : مدیر آموزش

شماره تلفن *

تلفن همراه

شماره فاکس

شماره فاکس جهت ارسال مکاتبات اداری می باشد

پست الکترونیکی*

نشانی سازمان / شرکت*

نام دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان/شرکت*

مثال : دوره اصول و فنون مذاکره - دوره مهندسی معکوس

عناوین دوره های پیشنهادی