مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

آرشیو خبر


  

 با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداختن به شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. در این راستا مدیریت آموزش الکترونیک مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تقویم وبینارهای آموزشی حوزه مدیریت در پاییز  سال 1401 را به شرح زیر تقدیم می نماید


 

 عناوین وبینارهای مدیریتی آموزشی مهر ماه سال ١٤٠١   ( برای مشاهده محتوای وبینارها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  وبینار روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای عبداله قوچانی   )
 تاریخ :  12 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
  وبینار قوانین کار و تامین اجتماعی   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای محمود صفری    )
 تاریخ :  18 و 19 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  وبینارقانون مبارزه با پولشویی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای محسن اشکبار  )
 تاریخ :  20 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   2.800.000
  وبینار تکنیک های مصاحبه استخدامی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای مرتضی جوشقانی زاده    )
 تاریخ :  20 و 27 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.700.000
  وبینار تهیه و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای سید حجت بزاز زاده )
 تاریخ : 21 و 28 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :  30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  وبینار تعهد و تعلق سازمانی   ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای مسعود پاک نیت راد  )
 تاریخ :  25 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.300.000
  وبینار اصول تهیه و تدوین قراردادها   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای مهدی هنرمند   )
 تاریخ :  26 و 27 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   : 5.000.000
  وبیناراخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس خانم دکتر مریم پسنده    )
 تاریخ :  28 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :    30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :  3.000.000
  وبینار نظام آراستگی سازمان 5S    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای دکتر بهرام خان مختاری    )
 تاریخ :  28 مهر   تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   2.900.000

 

 

 
 عناوین دوره آموزشی آنلاین مدیریتی آبان ماه سال ١٤٠١ ( برای مشاهده محتوای وبینارها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  دوره آموزشی  مدیریت روابط عمومی   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای ابوالقاسم ایزدپناه پاکدل )
 تاریخ :  2 و 9 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای  علی آسمند  )
 تاریخ :  3 و 4 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت تجربه مشتری (CEM)     ( مدت ٤ ساعت ) ( مدرس آقای میلاد بخشی  )
 تاریخ :  4 آبان  تعداد جلسات :  ١ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.500.000
  دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی )
 تاریخ :  7 و 8 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی (HRM)     ( مدت ١٦ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر یاسر احسان   )
 تاریخ :  7و8و14و15 آبان  تعداد جلسات :  ٤ جلسه  ساعت :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   6.600.000
  دوره آموزشی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر محمود صفری )
 تاریخ :  16 و 17 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  آموزش برنامه ریزی و مدیریت تدارکات (ویژه خطوط تولید و مونتاژ)     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر علی بیات  )
 تاریخ : 16 و 23 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.100.000
  دوره آموزشی مدیریت تولید و عملیات     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر مصطفی ملکی   )
 تاریخ :  18 و 25 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :   13- 9  شهریه ( ریال)   :  4.950.000
  دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای داخلی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علیرضا قوامی    )
 تاریخ :  21 و 22 ابان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای سید رضا نیری )
 تاریخ : 21 و 28 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :  4.300.000
  دوره آموزشی  مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای فرشید عبدی  )
 تاریخ : 29 و 30 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000

 

 
 دوره آموزشی آنلاین مدیریتی آذر ماه سال ١٤٠١  ( برای مشاهده محتوای دوره آموزشی ها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی   )
 تاریخ :  5 و 6 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای یاسر احسان    )
 تاریخ :  5 و 12 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره موفق    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای سروش صفدریان )
 تاریخ :  7 و 14 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت امور اداری و کارگزینی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای محمود صفری   )
 تاریخ :  14 و 15 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی استاندارد آموزشی ISO 10015:2019     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علیرضا دهقانی )
 تاریخ :  16 و 23 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :  30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :  4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر مصطفی ملکی   )
 تاریخ :  16 و 17 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل کارگری    ( مدت ١٦ ساعت ) ( مدرس خانم زهرا عسگری )
 تاریخ :  19و20و26و27 آذر  تعداد جلسات :  ٤ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   6.600.000
  دوره آموزشی مدیریت بحران و ایمن سازی   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای مهندس محمد رضا طوسی   )
 تاریخ :  22 و 23 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :  4.950.000
  دوره آموزشی مدل های ارزشیابی مشاغل (با تاکید بر روش HayGroup)   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس خانم مرجان اعتمادی )
 تاریخ :  22 و 29 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی  مدیریت شکایات مشتریان   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای فرشید عبدی   )
 تاریخ :  27 و 28 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
 

 

خواهشمند است جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ٨٨٣١٠١١٣ الی ١٩ ( داخلي  ٢٥٨ و ٢٥٧ )تماس حاصل فرمایيد و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید

 


 لینک های مفید

 

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی مهرماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی آبان ماه سال 1401

 


 

فرم پیش ثبت نام دوره آموزشی  های آموزشی

 


نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید