مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 آرشیو خبر

دوره های آموزشی حوزه مدیریت و فنون اداری، آموزش و منابع انسانی   

   

 

دوره هاي آموزشي

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی  تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمان ها 2”7”97 3000000
۲ دوره آموزشی  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی) 4و5”7”97 4250000
۳ دوره آموزشی  مدیریت روابط عمومی 7و8”7”97 4460000
۴ دوره آموزشی  قوانین کار و تأمین اجتماعی 11و12”7”97 4470000
۵ دوره آموزشی  آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در سازمان ها 12”7”97 2480000
۶ دوره آموزشی  انتظامات پیشرفته حرفه ای 14و 15”7”97 4040000
۷ دوره آموزشی  مدیریت منابع انسانی (HRM) 17و 18و 19”7”97 6750000
۸ دوره آموزشی  برون سپاری آموزشی و بهسازی منابع انسانی 19”7”97 3740000
۹ دوره آموزشی  اصول و آداب تشریفات 21”7”97 2820000
۱۰ دوره آموزشی  مدیریت سرمایه فکری در سازمان ها 23”7”97 2700000
۱۱ دوره آموزشی  مهارتهای کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (منشی گری مدرن) 28”7”97 2500000
۱۲  آسیب شناسی و بررسی چالش ها در نظام آموزش و توسعه منابع انسانی با ارائه تجربیات موفق 12و13”8”97 4960000
۱۳ دوره آموزشی  آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 14”8”97 2600000
۱۴ دوره آموزشی  روابط عمومی الکترونیک 19”8”97 2600000
۱۵ دوره آموزشی  تربیت ارزیاب در کانون ارزیابی 19 و 20”8”97 4460000
۱۶ دوره آموزشی  اصول سرپرستی 20”8”97 2500000
۱۷ دوره آموزشی  مدیریت زمان 21”8”97 2480000
۱۸ دوره آموزشی  خصوصیات شخصیتی مسئولان  دفاتر مدیران 22”8”97 2490000
۱۹ دوره آموزشی  مدیریت امور اداری و کارگزینی 23 و 24”8”97 4480000
۲۰ دوره آموزشی  اصول و فنون مذاکره موفق 23و24”8”97 4440000
۲۱ دوره آموزشی  طراحی اینفوگرافیک و داشبوردهای پویا در نرم افزار Excel 24”8”97 3100000
۲۲ دوره آموزشی  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی 26 و 27”8”97 4050000
۲۳ دوره  تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاههای صنعتی و معدنی (مقدماتی) 26  الی 30”8”97 10200000
۲۴ دوره آموزشی  مدیریت رفتار سازمانی 29”8”97 2500000
۲۵ شیوه های نوین نیازسنجی، برنامه ریزی و اثربخشی آموزشی مبتنی بر استانداردISO 10015 30”8 و 1”9”97 5130000
۲۶ دوره آموزشی  ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان 7 و 8”9”97 4460000
۲۷ دوره آموزشی  آیین نگارش و مکاتبات اداری 10 و 11”9”97 4250000
۲۸ دوره آموزشی  اصول و فنون روابط عمومی 13 و 14”9”97 4470000
۲۹ دوره آموزشی  بازگشت سرمایه در آموزش (ROI) 15”9”97 2590000
۳۰ دوره آموزشی  رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن 17و18”9”97 4470000
۳۲ دوره آموزشی  علوم رفتاری و اصول روابط عمومی موثر در انتظامات و نگهبانی 18”9”97 2400000
۳۳ دوره آموزشی  اداره امور دفتری 20و21”9”97 4250000
۳۴ دوره آموزشی  مدیریت حقوق و مزایای کارکنان 21و22”9”97 4470000
۳۵ دوره آموزشی  مهارتهای ارائه مطالب (فن بیان و سخنرانی) 24”9”97 2480000
۳۶ دوره آموزشی  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی 26و27”9”97 4250000
۳۷ دوره آموزشی  فنون پذیرایی و تشریفات 28و29”9”97 4000000
۳۸ دوره آموزشی  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران 5 و6”10”97 4250000
۳۹ دوره آموزشی  تکنیک  های مصاحبه استخدامی (با رویکرد شایستگی ها) 5 و6”10”97 4460000
۴۰ دوره آموزشی  روابط عمومی تجاری و صنعتی 10و11”10”97 4900000
۴۱ دوره آموزشی  قوانین کار و تامین اجتماعی 12و13”10”97 4470000
۴۲ دوره آموزشی  گزارش نویسی و نحوه نگارش آن در انتظامات 15”10”97 2370000
۴۳ دوره آموزشی  مهارتهای برقراری ارتباط موثر در سازمان ها و شرکت ها 16”10”97 2490000
۴۴ دوره آموزشی  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 17و18”10”97 4480000
۴۵ دوره آموزشی  آسیب شناسی عدم حضور و مشارکت کارکنان در آموزشهای سازمانی 20”10”97 2820000
۴۶ دوره آموزشی  سازمان شاد و موفق 22”10”97 2490000
۴۷ دوره آموزشی  اصول مدیریت و سرپرستی (پیشرفته) 22و23”10”97 4250000
۴۸ دوره تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاههای صنعتی و معدنی (پیشرفته) 22 تا 26”10”97 11000000
۴۹ دوره آموزشی  طبقه بندی مشاغل کارگری 25 تا27”10”97 5880000
۵۰ دوره آموزشی  گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری 8 و 9”11”97 4260000
۵۱ دوره آموزشی  الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزشی 10 و 11”11”97 4620000
۵۲ دوره آموزشی  مدیریت امور اداری و کارگزینی 10 و 11”11”97 4480000
۵۳ دوره آموزشی  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران 13 و14”11”97 4250000
۵۴ دوره آموزشی  مدیریت فضای سبز و روشهای صحیح آبیاری 15”11”97 2600000
۵۵ دوره آموزشی  عکاسی در روابط عمومی 16”11”97 2600000
۵۶ دوره آموزشی  مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها 24”11”97 2700000
۵۷ دوره آموزشی  اصول و روش های بایگانی مدرن 29”11”97 2600000
۵۸ دوره آموزشی  قوانین و مقررات تأمین اجتماعی 4 و 5”12”97 4470000
۵۹ دوره آموزشی  نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان 6”12”97 2480000
۶۰ دوره آموزشی  بودجه بندی در آموزش و بهسازی منابع انسانی 9”12”97 3740000
۶۲ دوره آموزشی  فنون پذیرایی و تشریفات 15 و16”12”97 4000000
۶۲ دوره آموزشی  اصول خبرنویسی در روابط عمومی 12”12”97 2590000

دوره های آموزشی حوزه اقتصادی و بازرگانی، حقوقی، حسابداری و مالی

   

 

دوره هاي آموزشي

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی  حسابداری حقوق و دستمزد 4و5”7”97 4450000
۲ دوره آموزشی  روش های پیشگیری از معوق ماندن مطالبات و چگونگی وصول آنها 9”7”97 2800000
۳ دوره آموزشی  برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات 11و12”7”97 4240000
۴ دوره آموزشی  بازاریابی دیجیتال (Digital marketing) 12”7”97 2600000
۵ دوره آموزشی  مبارزه با پولشویی 17”7”97 2590000
۶ دوره آموزشی  قوانین بیمه و مالیات 18و19”7”97 4450000
۷ دوره آموزشی  کنترل اقلام مازاد، راکد و ضایعات در انبار 19”7”97 2480000
۸ دوره آموزشی  اصول تهیه و تدوین قراردادها 21و22”7”97 4650000
۹ دوره آموزشی  اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 25و26”7”97 2980000
۱۰ دوره آموزشی  روش های تامین مالی پروژه ها و انواع پیمان 25و26”7”97 4890000
۱۱ دوره آموزشی  مدیر و فروشنده (VIP) در هزاره سوم 26”7”97 2900000
۱۲ دوره آموزشی  مدیریت و مهندسی انبارها 28و29”7”97 4220000
۱۳ دوره آموزشی  انبارداری صنعتی 2و3”8”97 4240000
۱۴ دوره آموزشی  مفاهیم مالی برای مدیران غیرمالی 2و3”8”97 4880000
۱۵ دوره آموزشی  آیین نگارش و مکاتبات اداری در واحد بازاریابی و فروش 3”8”97 2480000
۱۶ دوره آموزشی  سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL) 3”8”97 2970000
۱۷ دوره آموزشی  حسابداری مالیاتی 12و13”8”97 4880000
۱۸ دوره آموزشی  اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین) 19و20”8”97 4630000
۱۹ دوره آموزشی  حسابداری خزانه داری 21و22”8”97 4880000
۲۰ دوره آموزشی  رابطه حقوقی کارفرما و پیمانکار و آسیب شناسی آن 23”8”97 2820000
۲۱ دوره آموزشی  اصول تدارکات و خریدهای داخلی (تخصصی) 23و24”8”97 4220000
۲۲ دوره آموزشی  ارتقاء مهارتهای فروش 24”8”97 2900000
۲۳ دوره آموزشی  اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی و مسائل حقوقی حاکم بر آن 26و27”8”97 4880000
۲۴ دوره آموزشی  مدیریت خدمات پس از فروش 28”8”97 2900000
۲۵ دوره آموزشی  حسابداری قراردادهای پیمانکاری 28و29”8”97 4450000
۲۶ دوره آموزشی  اینکوترمز و نقش آن در خریدهای خارجی 29”8”97 2600000
۲۷ دوره آموزشی  نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی نهایی و میان دوره ای 7 و8”9”97 4880000
۲۸ دوره آموزشی  سیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی 7 و8”9”97 4450000
۲۹ دوره آموزشی  برنامه ریزی و مدیریت برگزاری نمایشگاه ها 8”9”97 2590000
۳۰ دوره آموزشی  آیین دادرسی مالیاتی 12”9”97 3350000
۳۲ دوره آموزشی  مدیریت خرید و سفارشات خارجی 14 و15”9”97 4450000
۳۳ دوره آموزشی  قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت (E.P.C) 14 و15”9”97 4820000
۳۴ دوره آموزشی  تکنیکهای بازاریابی مدرن 15”9”97 2920000
۳۵ دوره آموزشی  قوانین و مقررات مالیاتی 19”9”97 2590000
۳۶ دوره آموزشی  قرارداد کار 21”9”97 2700000
۳۷ دوره آموزشی  اصول و فنون مذاکرات تجاری 21 و 22”9”97 4650000
۳۸ دوره آموزشی  مدیریت انبارداری در سایت های پروژه 21 و 22”9”97 4240000
۳۹ دوره آموزشی  تهیه و تنظیم صورتهای مالی و یادداشتهای همراه 24 و25”9”97 5000000
۴۰ دوره آموزشی  تجارت الکترونیک 27”9”97 2590000
۴۱ دوره آموزشی  حسابرسی داخلی و عملیاتی 28 و29”9”97 4880000
۴۲ دوره آموزشی  ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص 29”9”97 2590000
۴۳ دوره آموزشی  مکالمات روزمره کاربردی به زبان انگلیسی 1 تا 29”10”97 4300000
۴۴ دوره آموزشی  جمع داری اموال 5 و 6”10”97 4240000
۴۵ دوره آموزشی  بودجه ریزی عملیاتی 5 و 6”10”97 4890000
۴۶ دوره آموزشی  قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا 12 و13”10”97 4890000
۴۷ دوره آموزشی  اصول تهیه و تدوین قراردادها 12 و13”10”97 4650000
۴۸ دوره آموزشی  استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) 12 تا  27”10”97 10300000
۴۹ دوره آموزشی  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 15و16”10”97 4450000
۵۰ دوره آموزشی  قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی 20”10”97 2590000
۵۱ دوره آموزشی  اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار 20”10”97 2500000
۵۲ دوره آموزشی  فن دفاع و آیین نگارش حقوقی 22”10”97 2590000
۵۳ دوره آموزشی  مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری (CRM & CSM) 26و27”10”97 4890000
۵۴ دوره آموزشی  سیستم ها و روشهای کاربردی خرید و تدارکات داخلی (کارپردازی و تدارکات) 26و27”10”97 4240000
۵۵ دوره آموزشی  تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی 4”11”97 2820000
۵۶ دوره آموزشی  انبارداری دارویی 4”11”97 2700000
۵۷ دوره آموزشی  سیستم ثبت و سفارش واردات کالا (ثبتارش) 4”11”97 2650000
۵۸ دوره آموزشی  اصول تدارکات و خریدهای داخلی (تخصصی) 10و11”11”97 4220000
۵۹ دوره آموزشی  تکنیک های کاربردی افزایش فروش 11”11”97 2950000
۶۰ دوره آموزشی  قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی 17”11”97 2600000
۶۲ دوره آموزشی  آشنایی با ترفندهای Excel در حسابداری 17و18”11”97 3500000
۶۳ دوره آموزشی  تکنیک های نگهداری، حمل و نقل و جابه جایی کالا در انبار 24و25”11”97 4250000
۶۴ دوره آموزشی  بیمه و تضمین در قراردادها 27و28”11”97 4440000
۶۵ دوره آموزشی  حسابداری فروش 29”11”97 2600000
۶۶ دوره آموزشی  اصول طبقه بندی و تعیین تعرفه کالا در گمرک 30”11”97 2820000
۶۷ دوره آموزشی  حسابداری انبار 2”12”97 2800000
۶۸ دوره آموزشی  مباحث قانونی تخلفات و قاچاق کالا  در گمرک 9”12”97 2820000
۶۹ دوره آموزشی  تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد با کمک نرم افزار Excel 11و12”12”97 4450000
۷۰ دوره آموزشی  استراتژی های کاهش هزینه در انبار 15و16”12”97 4450000
۷۱ دوره آموزشی  آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی (ویژه مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره) 16”12”97 2850000
۷۲ دوره آموزشی  روانشناسی فروش و تکنیک های متقاعد کردن مشتری 16”12”97 2900000
۷۳ دوره آموزشی  مدیریت ادعا و اصول Claim و آنالیز تاخیرات 22و23”12”97 2840000

دوره های آموزشی حوزه فنی، تخصصی

   

 

دوره هاي آموزشي

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی  تعمیرات و نگهداری دیگ های بخار 24و 25”7”97 4460000
۲ دوره آموزشی  شناخت، عیب یابی و تعمیرات انواع گیربکس های صنعتی 23 و 24”8”97 4460000
۳ دوره آموزشی  تعمیرات، نگهداری و عملکرد مشعل های گازی و گازوئیلی و چند گانه سوز 29 و 30”8”97 4240000
۴ دوره آموزشی  تعمیرات، نگهداری و عیب یابی انواع کمپرسورها 19 و20”9”97 4470000
۵ دوره آموزشی  کالیبراسیون عمومی 8 و9”10”97 4460000
۶ دوره آموزشی  تعمیرات، نگهداری و عیب یابی انواع  پمپ های صنعتی 12 و13”10”97 4260000
۷ دوره آموزشی  طراحی، عیب یابی، نگهداری و تعمیرات تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی 6 و7”11”97 4460000
۸ دوره آموزشی  اصول کار، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات چیلرهای تراکمی 24 و25”11”97 4250000
۹ دوره آموزشی  نگهداری، تعمیرات، تست و عیب یابی ژنراتورها 5 و6”12”97 4470000

دوره های آموزشی حوزه  فنی، مهندسی (مهندسی صنایع)   

   

 

دوره هاي آموزشي

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی  شرح و تفسیر فهرست بهاء و صورت وضعیت نویسی 4و5”7”97 4460000
۲ دوره آموزشی  برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) 7و8”7”97 4500000
۳ دوره آموزشی  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM) مقدماتی 18و 19”7”97 4240000
۴ دوره آموزشی  برنامه ریزی و کنترل تولید 25و 26”7”97 4350000
۵ دوره آموزشی  متعادل سازی خط تولید 19 و 20”8”97 4300000
۶ دوره آموزشی  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM) پیشرفته 7 و 8”9”97 4250000
۷ دوره آموزشی  مدیریت تولید و عملیات 14 و15”9”97 4460000
۸ دوره آموزشی  روش ها و فنون تخصصی کاربردی مدیریت آزمایشگاه ها 27و 28”9”97 4040000
۹ دوره آموزشی  دیزاین و خلق ارزش 27و 28”9”97 4460000
۱۰ دوره آموزشی  اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان 28 و29”9”97 4460000
۱۱ دوره آموزشی  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM) 19 و20”10”97 4250000
۱۲ دوره آموزشی  الزامات سیستم مدیریت کیفیت در انبارها و مراکز ذخیره و توزیع کالا 25و 26”10”97 4400000
۱۳ دوره آموزشی  برنامه ریزی و کنترل تولید 17 و 18”11”97 4350000
۱۴ دوره آموزشی  مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) 17 و 18”11”97 4470000
۱۵ دوره آموزشی  برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) 8 و 9”12”97 4250000

دوره های آموزشی حوزه بهداشت و درمان   

   

 

دوره هاي آموزشي

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی  اصول طراحی و توسعه محصول در صنایع غذایی 23”8”97 000”900”2
۲ دوره آموزشی  بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی 24 و 25”8”97 -----
۳ الزامات ارزیابی حرفه ای در صنعت داروسازی براساس Pics “ 2018 همراه با کارگاه مستندات 14و 15”9”97 000”860”4
۴ دوره آموزشی  اصول پیاده سازی سیستم های انبارداری تجهیزات پزشکی 29”9”97 -----
۵ دوره آموزشی  آشنایی با ISO 22000:2018 و اصول ممیزی 26و 27”10”97 000”980”4
۶ دوره آموزشی  تدوین شناسنامه فنی محصولات پزشکیTechnical File 27”10”97 -----
۷ دوره آموزشی  الزامات کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی ISO 15189 : 2012 18”11”97 000”350”2
۸ دوره آموزشی  GLP عملیات خوب آزمایشگاهی 1 و 2”12”97 000”280”4

برنامه های آموزشی حوزه کیفیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

   

 

لیست دوره هاي آموزشی نیمسال دوم

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی  آشنایی با مدیریت ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک با رویکرد ISO 9001:2015 24”7”97 000”700”1
۲ دوره  آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 23و 24”8”97 000”400”4
۳ دوره آموزشی  آشنایی با مبانی ISO”IEC17025:2018 27”9”97 000”820”2
۴ دوره آموزشی  آشنایی با ISO 22000:2018 و اصول ممیزی 26و 27”10”97 000”980”4
۵ دوره آموزشی  الزامات کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی  ISO 15189): 2012 18”11”97 000”350”2
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۰۴ و ۲۵۵  ) میباشد  دانلود لیست دوره ها  

برنامه های آموزشی حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرکز آموزش

   

 

لیست دوره هاي آموزشی نیمسال دوم

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ شناسایی ریسک ها و فرصت ها براساس الزامات ISO 45001:2018-ISO 14001:2015 10 و 11”7”97 000”400”4
۲ دوره آموزشی اصول تدوین HSE PLAN 17 و 18”7”97 000”870”4
۳ دوره آموزشی آشنایی با بازرسی های فنی و ایمنی دارایی های فیزیکی شرکت ها و سازمان ها 24”7”97 000”940
۴ دوره آموزشی ایمنی، نگهداری و تعمیرات جرثقیل های سقفی 22و 23”8”97 000”400”4
۵ دوره آموزشی اقتصاد در HSE 29و 30”8”97 000”950”4
۶ دوره آموزشی ایمنی و بهداشت موادغذایی در آشپزخانه های صنعتی 13”9”97 000”550”2
۷ دوره آموزشی Functional Safety – Sil concept and methodology 11و 13”10”97 000”700”5
۸ دوره آموزشی آشنایی با الزامات ایمنی ایزولاسیون (جداسازی) Lock out” Tag:loto 26”10”97 000”450”1
۹ دوره آموزشی ایمنی و بازرسی فنی ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی 15و 16”11”97 000”340”5
۱۰ دوره آموزشی SIS  - Safety Instrument System 30”11 تا 2”12”97 000”700”5
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی  ۲۰۴ و ۲۵۵ ) میباشد  دانلود لیست دوره ها  

برنامه های آموزشی حوزه مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی

   

 

لیست دوره هاي آموزشی نیمسال دوم

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی راهکارهای کاهش مصرف برق در صنایع و کارخانجات 4و5”7”97 4880000
۲ دوره آموزشی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها 12و13”8”97 4450000
۳ اندازه گیری عملکرد مدیریت انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص عملکرد انرژی براساس ISO 50006 17 و18”9”97 4230000
۴ دوره آموزشی  راهکارهای کاهش مصرف انرژی در پمپ ها و کمپرسورها و افزایش راندمان آنها 18و19”10”97 4240000
۵ دوره آموزشی روش های مدیریت و کنترل انرژی در فرآیندهای احتراق مشعل و دیگ های بخار 10و11”11”97 4430000
۶ دوره آموزشی ممیزی انرژی کوره ها جهت کاهش مصرف سوخت 8و9”12”97 4440000
ممکن است دوره های فوق در تاریخ های دیگر نیز برگزار شود. برای کسب ازاطلاعات بیشتر با کارشناسان آموزش تماس بگیرید.
شهریه دوره ها شامل هزینه های آموزش + هزینه مدرس+ متون آموزشی + ناهار و پذیرایی  + صدور گواهینامه معتبر می باشد.
توجه : تخفیف ثبت نام گروهی ( ثبت نام برای ۳ نفر و بالاتر ۱۰% و برای ۵ نفر و بالاتر مشمول ۱۵% تخفیف می باشد. )
برای دانلود لیست تمامی دوره های آموزشی اینجا کلیک نمایید .   

  لطفا برای پیش ثبت نام آنلاین فرم زیر را تکمیل فرمایید .

 

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید