مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر


 
 

  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران |  تلفن ۱۹ - ۸۸۳۱۰۱۱۳ ( داخلی  257 و 258 )  

 
نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

سمت اداری

شماره تلفن

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید