مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

 

  فراخوان دعوت به همکاری جهت تدریس

  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با سه دهه سابقه فعالیت در عرصه های مختلف آموزشی ، اساتید ، متخصصان ، خبرگان و دست اندرکاران امر آموزش را جهت تدریس دعوت به همکاری می نماید .
لطفا با تکمیل فرم زیر ما را در ادامه رسالت آموزشی خویش یاری فرمائید . بدیهی است پس از انجام برسی های اولیه و احراز شرایط لازم ، اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت

 

 نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام پدر*

تاریخ تولد *

مثال : 18-8-58

محل تولد *

مثال : تهران

شماره شناسنامه*

آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی*

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی*

مثال : دانشگاه تهران

سابقه تدریس
برخی از دوره های که تا به حال تدریس کرده اید*

نام دانشگاه ها و موسساتی که در آنجا تدریس نموده اید*

آیا عضو هیئت علمی دانشگاه می باشید ؟
رتبه علمی دانشگاهی
وضعیت شغلی

مثال : مدیر ای تی مرکز آموزش

تعداد کتب تالیف شده
مایل به تدریس چه دوره هایی می باشید ؟ *

نشانی دقیق پستی*

شماره تلفن*

شماره تلفن همراه*

آدرس پست الکترونیکی*

وب سایت / وب بلاگ