مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  

آرشیو خبر

 

  عناوین و محتوای دوره های آموزش غیر حضوری :

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران با قدمت سه دهه تجربه آموزش و با گردآوری بیـش از 2900 عنوان کتب و نشر بیش از 380 عنوان کتاب و تولیـد و عرضـه VCDهای آموزشی با گرد آوری منابع کاربردی و غنی و تولید فیلم و چکیده دوره های آموزشی پر مخاطب توسط اساتید مجرب و برجسته، پس از10 سال تجربه در اجرای آموزش غیرحضوری، اینک با هدف "کاهش هزینه های " آموزش در اعزام کارکنان به موسسات آموزشی (نظیر هزینه انفکاک پرسنل از سازمان جهت آموزش،هزینه تحمیلی حق مأموریت ، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه اقامت و ...)دوره های کاربردی غیرحضوری را برای اجرا بصورت انفرادی و یا سازمانی به شرح ذیل بحضورتان معرفی می نماید.

   دوره های آموزشی غیر حضوری حوزه مديريت و فنون اداري

 خرید آنلاین و جزییات بسته ها
  آموزش غیر حضوری مدیریت تبلیغات   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری اصول و فنون مذاکره   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری سرپرست دبیرخانه   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مهارت های ارتباطی موفق و مؤثر   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری ایجاد انگیزه در کار   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مهارت های زندگی   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری گزارش‌نويسي کاربردی   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری پايش، بهبود و ارتقاي سلامت اداري   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت سرمایه فکری در سازمان   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری هوش هيجاني و كاربرد آن در مديريت   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مسئولين دفاتر مديران   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری اصول سرپرستي   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری 20 گام عملياتي در مديريت بحران   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری كار گروهي   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مهارت‌هاي روابط عمومي   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری آئين نگارش و مكاتبات اداري   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری خلاقيت و نوآوري TRIZ   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری راهنمای کاربردی پیاده سازی نظام پیشنهادها در سازمانها   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت مؤثر جلسات   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت تشریفات   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت موفق زمان   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری فرآیند استخدام موفق در سازمانها   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدل تعالي سازمان (EFQM)   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری نظام آراستگي سازمان (5S)   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مديريت كيفيت جامع (TQM)   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مبانی مدیریت اسناد   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای مرتبط با آن   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری اصول و آداب تشریفات   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری تصمیم گیری و روش های حل مسئله   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری طرح تکریم ارباب رجوع   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت استرس   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت استراتژیک   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مذاکره حرفه ای   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت عملکرد   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری نظام مدیریت اسلامی   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت دانش   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت برون سپاری   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری خلاصه نویسی   محتوای دوره غیر حضوری
 

   دوره های آموزشی غیر حضوری حوزه آموزش و منابع انسانی

 
  آموزش غیر حضوری استاندارد بین المللی ISO 29990   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری استاندارد بین المللی ISO 10015   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری نيازسنجي آموزشي   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مدیریت منابع انسانی   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری   محتوای دوره غیر حضوری
 

   دوره های آموزشی غیر حضوری حوزه مدیریت و فنون اداری

 
   آموزش غیر حضوری اصول خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری حل مساله   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری مدیریت بحران و وظایف مدیران و آمادگی در شرایط اضطراری و حوادث   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری مدیریت زمان   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری  بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر مدیریت استرس   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری  نظام آراستگی محیط کار 5S   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری استاندارد سازی نگارش نامه ها   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی   محتوای دوره غیر حضوری
 

   دوره های آموزشی غیر حضوری حوزه حقوق و قوانین

 
  آموزش غیر حضوری قانون مدیریت خدمات کشوری   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری قانون كار   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری قوانين و مقررات تامين اجتماعي (با آخرين اصلاحات)   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری قانون اساسی   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور   محتوای دوره غیر حضوری
 

   دوره های آموزشی غیر حضوری حوزه اقتصادي، بازرگاني و مالي

 
   آموزش غیر حضوری فروش در دوران بحران   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری اصول و فنون موفقیت در فروش   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری اصلاح الگوي مصرف   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری اعتبارات اسنادی L/C   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری آشنايي با نظام هدفمندسازي يارانه‌ها   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری مديريت ارتباط با مشتري CRM   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری كاربرد Excel در حسابداري   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری جهاد اقتصادی در سازمان ها   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری مدیریت تدارکات و خرید   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری بازار شناسی و تحقیقات بازار   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری تجارت الکترونیکی   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری بودجه ریزی عملیاتی   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری برنامه ریزی و مدیریت هزینه   محتوای دوره غیر حضوری
 

   دوره های آموزشی غیر حضوری حوزه کیفیت و فني، مهندسي

 
 آموزش غیر حضوری اصول و فنون مستندسازي سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO 9001   محتوای دوره غیر حضوری
 آموزش غیر حضوری اصول و فنون مميزي سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO 9001   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری آشنايي با مديريت پروژه براساس راهنماي  PMBOK     PMI   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری روش پياده‌سازي استاندارد امنيت اطلاعات (ISO 27001) در سازمانها   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری کنترل کیفیت عمومی   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری آشنایی با صنعت نفت   محتوای دوره غیر حضوری
  آموزش غیر حضوری مبانی مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان   محتوای دوره غیر حضوری
      .   

   دوره های آموزشی غیر حضوری حوزه ایمنـــی

 
   آموزش غیر حضوری مباني حريق   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری مديريت بحران و ايمن سازي صنایع و سازمانها   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری مدیریت حفاظت فیزیکی   محتوای دوره غیر حضوری
     .

   دوره های آموزشی غیر حضوری حوزه زبان انگلیسی

 
   آموزش غیر حضوری انگليسي ويژه منشي‌ها و مسئولين دفاتر مديران   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری اصول نگارش Email موثر به زبان انگليسي   محتوای دوره غیر حضوری
      .  

   دوره های آموزشی غیر حضوری  متفرقه

 
   آموزش غیر حضوری آينده پژوهي و تكنيك‌هاي آن (سناریوسازی)   محتوای دوره غیر حضوری
   آموزش غیر حضوری اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی   محتوای دوره غیر حضوری
   

وبسایت رسمی آموزش های غیر حضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران