مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

 

عناوین و محتوای دوره های آموزش الکترونیکی

  با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداخت به شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران فعالیت های خود در زمینه آموزش الکترونیکی را توسعه داده است.
برخی ویژگی های آموزش و یادگیری الکترونیکی مرکز
توزیع مطمئن و سریعتر مطالب آموزشی
دسترسی عمقی به مطالب درسی موجود
قابلیت استفاده مجدد از محتوای آموزشی
سهولت استفاده برای یادگیرنده و آموزش دهنده از نظر محدودیت زمانی و مکانی
امکان بهینه سازی و به روز کردن سریع مطالب آموزشی
امکان تعامل بین آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان در هر زمان
امکان ذخیره و نگهداری مؤثر کلیه منابع آموزشی
سهولت تسهیم دانش و امکان ارائه پیشتیبانی آموزشی و پاسخگویی بین استاد و دانشجو و همچنین تعامل میان فراگیران در تالار گفتگو
امکان آزمون و ارزیابی شرکت کنندگان در دوره ها به صورت پیش آزمون، آزمون های حین دوره و آزمون پایانی
کاهش مؤثر هزینه های آموزش نسبت به شیوه های دیگر آموزش
ارائه پرونده الکترونیکی یاد گیرنده

 
 

   دوره های آموزشی الکترونیکی حوزه مدیریت و فنون اداری

 
  دوره الکترونیکی حل مساله   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی مدیریت بحران و وظایف مدیران و آمادگی در شرایط اضطراری و حوادث   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی  بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر مدیریت استرس   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی  نظام آراستگی محیط کار 5S   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی استاندارد سازی نگارش نامه ها   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی   محتوای دوره الکترونیکی
 

   دوره های آموزشی الکترونیکی حوزه عمومی

 
  دوره الکترونیکی مهارتهای زندگی   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی بیماری نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)   محتوای دوره الکترونیکی
 

   دوره های آموزشی الکترونیکی حوزه علوم رایانه و IT

 
  دوره الکترونیکی مهارت های هفتگانه ICDL   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی آموزش فتوشاپ   محتوای دوره الکترونیکی
  دوره الکترونیکی  تجارت الکترونیک   محتوای دوره الکترونیکی
 

   دوره های آموزشی الکترونیکی حوزه کیفیت و استانداردهای بین المللی

 
  دوره الکترونیکی استاندارد ملی ISIRI 13000   محتوای دوره الکترونیکی

وبسایت رسمی آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران