مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

  بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 تاریخ و ساعات برگزاری :
 پانزدهم لغایت بیست و پنجم اردیبهشت ماه از ساعت 10 الی 20