مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

 
 

عناوین دوره های مرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

   

 

دوره های حوزه مدیریت و فنون اداری- آموزش و منابع انسانی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی ۳ مرداد ماه 000”600”3
۲ دوره آموزشی :  آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق  ۴ مرداد ماه 000”350”2
۳ دوره آموزشی :  اصول پذیرایی و میزبانی بین الملل ۶ الی ۷ مرداد ماه 000”000”4
۴ دوره آموزشی :  مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر در سازمان ها و شرکت ها   ۸ مرداد ماه 000”350”2
۵ دوره آموزشی :  آئین نگارش و مکاتبات اداری ۹ الی ۱۰ مرداد ماه 000”960”3
۶ دوره آموزشی :  تجزیه و تحلیل شغل (مفاهیم و کاربردها) ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”840”3
۷ دوره آموزشی :  روش های نوین پرداخت پاداش در مدیریت ۱۱ مرداد ماه 000”500”2
۸ دوره آموزشی :  علوم رفتاری و اصول روابط عمومی مؤثر در وظایف انتظامات و نگهبانی ۱۳ مرداد ماه 000”400”2
۹ دوره آموزشی :  اصول سرپرستی ۱۴ مرداد ماه 000”400”2
۱۰ دوره آموزشی :  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی ۱۵ الی ۱۶ مرداد ماه 000”040”4
۱۱ دوره آموزشی :  قوانین کار و تأمین اجتماعی ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”350”4
۱۲ دوره آموزشی :  ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”220”4
۱۳ دوره آموزشی :  خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر مدیران ۲۰ مرداد ماه 000”300”2
۱۴ دوره آموزشی :  اصول خبرنویسی در روابط عمومی ۲۲ مرداد ماه 000”500”2
۱۵ دوره آموزشی :  تربيت ارزياب درکانونهاي ارزیابی ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”260”4
۱۵ دوره آموزشی :  نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان ۲۴ مرداد ماه 000”400”2
 

دوره های حوزه اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  بازاریابی دیجیتالی (Digital Marketing) ۴ مرداد ماه 000”400”2
۲ دوره آموزشی :  مدیریت امور اموال دولتی ۶ الی ۷ مرداد ماه 000”170”4
۳ تهیه و تنظیم صورت های مالی و یادداشت های همراه بر اساس آخرین تغییرات استانداردهای.. ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”850”4
۴ نکات کاربردی در امور بازرگانی به زبان انگلیسی (انجام مکالمات تلفنی، ارائه مطالب، و ...) ۱۰ الی ۲۵ مرداد ماه 000”980”4
۵ دوره آموزشی :  EXCEL (پیشرفته) ۱۰ الی ۲۵ مرداد ماه 000”980”4
۶ دوره آموزشی :  تکنیک های کاربردی افزایش فروش ۱۱ مرداد ماه 000”960”2
۷ دوره آموزشی :  قوانین و مقررات صادرات و واردات  ۱۳ الی ۱۴ مرداد ماه 000”800”4
۸ دوره آموزشی :  حسابرسی داخلی و عملیاتی ۱۶ الی ۱۷ مرداد ماه 000”640”4
۹ دوره آموزشی :  مهندسی انبارها ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”200”4
۱۰ دوره آموزشی :  مدیریت خرید و سفارشات خارجی ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”600”4
۱۱ دوره آموزشی :  مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری (CRM & CSM) ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”650”4
۱۲ دوره آموزشی :  تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی ۲۵ مرداد ماه 000”750”2
۱۳ دوره آموزشی :  سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارسات انبار (مدل های موجودی) ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”200”4
 

دوره های فنی مهندسی، حقوقی و مدیریت انرژی  ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  داده کاوی (Data Mining) ۷ الی ۲۳ مرداد ماه 000”650”5
۲ روشنایی شهری ونقش نوردرزیبایی فضای شهری وشهرک های صنعتی درواحدهای تجاری ۷ مرداد ماه 000”280”2
۳ دوره آموزشی :  بیمه و تضمین در قراردادها ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”280”4
۴ دوره آموزشی :  مدیریت سبز ۱۱ مرداد ماه 000”330”2
۵ دوره آموزشی :  قوانین و مقررات حمل و نقل ۱۳ الی ۱۴ مرداد ماه 000”880”4
۶ دوره آموزشی :  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM) ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”040”4
۷ دوره آموزشی :  آشنایی با نحوه محاسبه مالیات در انواع قراردادها ۱۸ مرداد ماه 000”460”2
۸ دوره آموزشی :  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر PM (پیشرفته) ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”100”4
۹ دوره آموزشی :  حقوق اداری و آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”160”4
۱۰ دوره آموزشی :  برنامه ریزی و کنترل تولید ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”350”4
۱۱ راهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها بر اساس استاندارد ISIRI16000 ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”070”4
۱۲ دوره آموزشی :  مهارتهای فن مذاکره در قراردادهای داخلی و بین المللی ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”280”4
 

دوره های حوزه حوزه ایمنی و کیفیت  و مهارتی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره  :  بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی (موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی) ۹ مرداد ماه 000”250”2
۲ دوره آموزشی :  HSE عملیاتی   ۱۱ مرداد ماه 000”250”2
۳ شناسایی ریسک ها و فرصت ها براساس الزاماتISO 45001:2018 و ISO 14001:2015  ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”100”3
۴ دوره آموزشی :  ارگونومی و سلامت کارکنان اداری ( بصورت وبینار ) ۲۱ مرداد ماه 000”520
۵ دوره آموزشی :  ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص ۲۳ مرداد ماه 000”350”2
۶ دوره آموزشی :  مدیریت کیفیت و ارزیاب آزمایشگاه ۲۳۵ تا ۲۴۷۹۷ 000”600”11
۷ دوره آموزشی :  آشنایی با روش های نوین کارمندیابی Linkedin  ( بصورت وبینار ) ۲۳ مرداد ماه 000”520
۸ دوره آموزشی :   E-Tabs ۲۱۵ تا ۱۰۷۹۷ متعاقباً اعلام می گردد
۹ دوره آموزشی :  مدیریت و بهبود فرایندها ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”880”3
۱۰ دوره آموزشی :اصول تدوین  HSE Plan ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه متعاقباً اعلام می گردد
۱۱ دوره آموزشی :  ایمنی تعمیرات در صنایع فولاد ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”600”4
۱۲ دوره آموزشی :  مدیریت استراتژیک در بخش بهداشت و درمان  ۲۵ مرداد ماه 000”800”2
۱۳ دوره آموزشی :  طراحي اینفوگرافیک و داشبوردهای پویا در نرم افزار Excel ۱۲ مرداد ماه 000”820”2
۱۴ دوره آموزشی :  ساخت فایل ارائه تأثیرگذار با استفاده از نرم افزار Power Point ۲۵ مرداد ماه 000”820”2
  ممکن است دوره های فوق در تاریخ های دیگر نیز برگزار شود. از اینرو برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران واحد  آموزش های کوتاه مدت  تماس حاصل فرمایید ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ (۲۱۲ و ۲۵۰ )    
 •    شهریه دوره ها شامل هزینه های آموزش + هزینه مدرس+ متون آموزشی + ناهار و پذیرایی  + صدور گواهینامه معتبر می باشد.
 •   توجه : تخفیف ثبت نام گروهی ( ثبت نام برای ۳ نفر و بالاتر ۱۰% و برای ۵ نفر و بالاتر مشمول ۱۵% تخفیف می باشد. )
 • دانلود تقویم آموزشی
   
نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

 • مهارتهای ارائه مطالب (فن بیان و سخنرانی)||||403||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • روابط عمومی مؤثر در شغل نگهبانی وحفاظت فیزیکی||||404||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک||||405||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی||||406||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • مدیریت زمان||||407||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • مهارت ها و تکنیک های مصاحبه های استخدامی (با رویکرد شایستگی ها)||||408||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • اداره امـور دفتـري (ويژه مسئولين دفاتر مديران، مسئولين دبيرخانه و بايگاني)||||409||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • سازمان شاد و موفق||||410||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • روان شناسي صنعتي||||411||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • مدیریت حقوق و مزایای کارکنان||||412||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • آداب و تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها||||413||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • روابط عمومی الکترونیکی||||414||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • بودجه ریزی عملیاتی||||415||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • سیستم ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش)||||416||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • نرم افزار Eviews (اقتصاد سنجی)||||417||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • قانون مالیاتهای مستقیم||||418||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • مبارزه با پولشویی||||419||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی در سازمان ها و شرکت ها||||420||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • اینکوترمز و نقش آن در خریدهای خارجی||||421||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • آشنایی با ترفندهاي Excel در حسابداري||||422||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • استراتژیهای کاهش هزینه در انبار||||423||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات||||424||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • نحوه تهيه و ارائه صورتهاي مالي نهايي و ميان دوره اي||||425||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • روانشناسی فروش و تکنیک های متقاعد کردن مشتری||||426||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین)||||427||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • طراحی و مدیریت پارک ها و فضاهای سبز||||428||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • کنترل کیفیت و تصفیه آب های صنعتی||||429||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • روش های مدیریت و کنترل انرژی در فرآیندهای احتراق، مشعل و کوره های بخار||||430||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • فن دفاع و آیین نگارش حقوقی||||431||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی و مسائل حقوقی حاکم بر آن||||432||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • شرح و تفسیر فهرست بها و صورت وضعیت نویسی||||433||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • مدیریت کاهش ضایعات و هزینه های نگهداری و تعمیرات||||434||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • مدیریت تولید و عملیات||||435||||خبرنامه آموزشی تیر ماه
 • حاکمیت شرکتی||||436||||خبرنامه آموزشی تیر ماه