مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

Clicky

آرشیو خبر


 
 عناوین وبینارهای آموزشی تیر ماه سال 1401   ( برای مشاهده محتوای وبینارها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  وبینار نظام آراستگی سازمان 5S    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای بهرام خان مختاری    )
 تاریخ :  9 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :  2.900.000
  وبینار برنامه ریزی و کنترل تولید    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای مصطفی ملکی    )
 تاریخ :  15 و 16 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM مقدماتی)    ( مدت 2  ساعت ) ( مدرس آقای مجید عباسی )
 تاریخ :  15 و 22 تیر  تعداد جلسات :  8 جلسه  ساعات برگزاری :  18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.900.000
  وبینار لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM)    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای فرزاد خرمشاهی    )
 تاریخ :  14 و 21 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.050.000
  وبینار کنترل کیفیت عمومی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای باباقلی عظیمی    )
 تاریخ :  21 و 22 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  وبینار تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 -2018  ( مدرس آقای اکبر شمس )
 تاریخ :  22و28 و 29 تیر  تعداد جلسات :  3 جلسه  ساعات برگزاری :   18-  14  شهریه ( ریال)   :   5.750.000
  دوره آموزش حضوری  اصول راه اندازی و تعمیرات و نگهداری چیلرهای تراکمی ( 16  ساعت ) ( مدرس آقای علی سعادت )
 تاریخ :  22 و 23 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   16- 30:8  شهریه ( ریال)   : 9.350.000
  وبینار راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بویلرها و سیستم های توزیع بخار ( مدت 8 ساعت ) ( مدرس آقای حمید واحدی )
 تاریخ :  23 و 30 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینارحسابداری حقوق و دستمزد    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای جلیل بیطاری    )
 تاریخ :  4 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   3.300.000
  وبینار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای فرشید باقری   )
 تاریخ :  5 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   3.850.000
  وبینار مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و سازمان ها    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای تایماز سید مصطفایی  )
 تاریخ :  6 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :  2.950.000
  وبینار توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای سیدرضا نیری )
 تاریخ :  6 و 13 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :  18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.000.000
  وبیناراصول انتظامات و حفاظت فیزیکی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای رحمان نوری    )
 تاریخ : 7 و 14 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.000.000
  وبینار حسابداری مالیاتی   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای حمید رضا رحیمی )
 تاریخ :  7 و 14 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار آشنایی با بازارهای هدف با اولویت کشورهای همسایه (افغانستان و پاکستان)  ( مدرس آقای محمد مهدی جوانمرد )
 تاریخ :  8 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   3.850.000
  وبینارتوانمندسازی منابع انسانی در مسیر بهبود و بهره وری    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای منصور عزتی    )
 تاریخ :  8 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   3.300.000
  وبینار تحقیقات بازاریابی   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی عمویی    )
 تاریخ :  9 و 16 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :  13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی    )
 تاریخ : 14 و 15 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.000.000
  وبینار قانون مبارزه با پولشویی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای محسن اشکبار    )
 تاریخ :  15 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   2.950.000
  وبینار نیازسنجی آموزشی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی سلمانی    )
 تاریخ :  15 و 22 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای عبداله قوچانی    )
 تاریخ :  18 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :  13- 9  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
  وبینارقوانین کار و تأمین اجتماعی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای محمود صفری    )
 تاریخ :  20 و 21 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار فنون پذیرایی و تشریفات    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای محمد سبحانی سرشت    )
 تاریخ :  21 و 22 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   3.500.000
  وبینار انبارداری نوین    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی اکبر نجار    )
 تاریخ :  21 و 22 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار شایسته پروری در سازمان   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای افشین قاسم زاده    )
 تاریخ :  23 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
  وبینار تهیه و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای سیدحجت بزاز زاده    )
 تاریخ :  23 و 30 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :  13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار مدیریت روابط عمومی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای امیرمسعود امیرمظاهری    )
 تاریخ : 25 و 26 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینارآیین نگارش و مکاتبات اداری    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی آسمند    )
 تاریخ : 28 و 29 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.200.000
  وبینار اقتصاد سلامت    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای شهرام توفیقی    )
 تاریخ :  29 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   2.950.000
  وبینار اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس خانم مریم پسنده    )
 تاریخ :  30 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
 

خواهشمند است جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 19-88310113 ( داخلي 258 و 234 )تماس حاصل فرمایيد و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید

 


 لینک های مفید

 

  دوره های آموزش الکترونیکی ( آفلاین )           عناوین و محتوای بسته های ( فیزیکی ) آموزش غیر حضوری
 


 

فرم پیش ثبت نام وبینار های آموزشی

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

سمت اداری

شماره تلفن

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

 • تهیه و تدوین قراردادها||||1313||||last videos

  تهیه و تدوین قراردادها

 • اصول مدیریت و سرپرستی||||1321||||last videos

  اصول مدیریت و سرپرستی

 • نمونه برداری و بازرسی نمونه ای||||1322||||last videos

  نمونه برداری و بازرسی نمونه ای

 • مذاکرات ویژه پرسنل فروش||||1323||||last videos

  مذاکرات ویژه پرسنل فروش

 • کالیبراسیون عمومی||||1324||||last videos

  کالیبراسیون عمومی

 • منابع انسانی دیجیتال||||1325||||last videos

  منابع انسانی دیجیتال

 • مدیریت تحقیق و توسعه||||1326||||last videos

  مدیریت تحقیق و توسعه

 • برنامه ریزی احتیاجات مواد||||1327||||last videos

  برنامه ریزی احتیاجات مواد

 • تکنیک های مصاحبه استخدامی||||1328||||last videos

  تکنیک های مصاحبه استخدامی

 • بازرسی از دفاتر قانونی||||1329||||last videos

  بازرسی از دفاتر قانونی

 • انبارداری نوین||||1330||||last videos

  انبارداری نوین

 • کاهش هزینه های تولید||||1331||||last videos

  کاهش هزینه های تولید

 • فضای مجازی، آسیب ها و فرصت ها||||1332||||last videos

  فضای مجازی، آسیب ها و فرصت ها

 • ارزشیابی اثربخشی آموزشی||||1333||||last videos

  ارزشیابی اثربخشی آموزشی

 • مدیریت اسناد و فن بایگانی||||1334||||last videos

  مدیریت اسناد و فن بایگانی

 • حقوق و مزایای کارکنان||||1335||||last videos

  حقوق و مزایای کارکنان

 • اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی||||1336||||last videos

  اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی

 • اصول تدارکات و خرید داخلی||||1337||||last videos

  اصول تدارکات و خرید داخلی

 • بازاریابی و فروش تلفنی||||1338||||last videos

  بازاریابی و فروش تلفنی

 • فنون پذیرایی و تشریفات||||1339||||last videos

  فنون پذیرایی و تشریفات

 • ارزیابی عملکرد کارکنان||||1340||||last videos

  ارزیابی عملکرد کارکنان

 • امور رفاهی کارکنان||||1341||||last videos

  امور رفاهی کارکنان

 • قوانین بیمه و مالیات||||1342||||last videos

  قوانین بیمه و مالیات