مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر


 

 عناوین و محتوای دوره های آموزش الکترونیکی
 
  با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداخت به شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران فعالیت های خود در زمینه آموزش الکترونیکی را توسعه داده است.
 

 برای مشاهده لیست دوره های آموزشی الکترونیکی و ثبت نام آنلاین اینجا کلیک نمایید

 


 

 عناوین و محتوای دوره های آموزش غیر حضوری :

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران با قدمت سه دهه تجربه آموزش و با گردآوری بیـش از ۳900 عنوان کتب و نشر بیش از ۴۴0 عنوان کتاب و تولیـد و عرضـه VCDهای آموزشی با گرد آوری منابع کاربردی و غنی و تولید فیلم و چکیده دوره های آموزشی پر مخاطب توسط اساتید مجرب و برجسته، پس از1۴ سال تجربه در اجرای آموزش غیرحضوری، اینک با هدف "کاهش هزینه های " آموزش در اعزام کارکنان به موسسات آموزشی (نظیر هزینه انفکاک پرسنل از سازمان جهت آموزش،هزینه تحمیلی حق مأموریت ، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه اقامت و ...)دوره های کاربردی غیرحضوری را برای اجرا بصورت انفرادی و یا سازمانی به شرح ذیل بحضورتان معرفی می نماید.

 

 برای مشاهده لیست دوره های آموزشی غیر حضوری اینجا کلیک نمایید

 

 

دپارتمانهای آموزشی